Import towarów z Chin FAQ

Import towarów z Chin FAQ

Przedsiębiorcy, chcąc zwiększyć konkurencyjność swojej firmy, coraz częściej decydują się na import towarów z Chin. Tak jak w przypadku zakupów z innych krajów nienależących do Unii, towary muszą przejść odprawę celną. Przed podjęciem decyzji odnośnie współpracy z chińskim kontrahentem przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jakich formalności należy dopełnić oraz na co zwracać uwagę!

Sprawdzenie rzetelności klienta
Atrakcyjne ceny oferowane przez chińskich kontrahentów często przyćmiewają przedsiębiorcom oczy i zapominają oni o sprawdzeniu ich rzetelności przed rozpoczęciem współpracy handlowej. W przypadku chińskich kontrahentów często konieczne jest dokonanie przedpłaty, w związku z tym warto sprawdzić w internecie, czy inni polscy przedsiębiorcy nie współpracują bądź też nie współpracowali z danym kontrahentem oraz jakie są ich opinie na jego temat.

Firmy długo działające na rynku łatwo będzie znaleźć na różnego rodzaju forach internetowych. Dobra opinia nie jest gwarancją, że z danym kontrahentem nasza współpraca również będzie łatwa i owocna, pozwalają one jednak na wstępne odrzucenie nieuczciwych przedsiębiorców.

Import towarów z Chin – jakość towarów
Krzywdzącym jest stwierdzenie, że chińskie towary są niskiej jakości. Chińczycy wytwarzają towary zarówno wysokiej, jak i niskiej klasy, jednakże te sprowadzane często okazują się być tymi drugimi. Spowodowane jest to ceną, towary takiej jakości są tanie, w związku z czym po ich sprawdzeniu i poniesieniu związanych z tym kosztów są w stanie cenowo (przy pominięciu kryterium jakości) konkurować z produktami krajowymi. Te o wysokiej jakości cenowo są zbliżone do cen polskich, więc ich sprowadzenie do kraju jest nieopłacalne.

W związku z tym przed zakupem należy sprawdzić jakiej jakości towary są oferowane przez chińskiego kontrahenta oraz czy odpowiadają one naszym potrzebom.

Forma płatności oraz dostępne waluty – import towarów z Chin
Przed rozpoczęciem współpracy z chińskim kontrahentem trzeba również sprawdzić, w jakiej formie należy dokonać zapłaty. Możliwe, że konieczne będzie posiadanie karty kredytowej. Transakcje z Chinami zwykle odbywają się w dolarach amerykańskich, zatem w przypadku gdy nastawiamy się na stałą współpracę, korzystnym rozwiązaniem będzie założenie konta walutowego. Będzie to lepsze rozwiązanie, ponieważ przy płatnościach zagranicznych z konta w PLN banki stosują własne kursy przeliczeniowe, które są z reguły bardzo niekorzystne dla posiadacza takiego rachunku.

Jednak w sytuacji, gdy transakcje z chińskim kontrahentem zawierane będą sporadycznie, zakładanie konta walutowego może okazać się nieopłacalne, ponieważ jego utrzymanie jest dość drogie.

Warto wspomnieć, że różnice pomiędzy wartością z faktury wystawionej w walucie obcej a kwotą faktycznie zapłaconą stanowią różnice kursowe, które należy wykazać w rozliczeniach podatkowych,  w zależności od wyniku po stronie przychodów lub kosztów.

Czas oczekiwania na towary importowane z Chin
Przy zawieraniu transakcji z chińskim kontrahentem należy pod uwagę wziąć również fakt długości oczekiwania na zamówione towary. Towar może być wysłany od ręki, jednakże okres dostawy zależny jest od przyjętej metody transportu, możliwe jest również wystąpienie sytuacji, w której zakupiony towar jest dopiero na etapie produkcji, a przewidywana wysyłka będzie miała miejsce za kilka miesięcy.

W związku z powyższym przed podjęciem współpracy warto sprawdzić warunki dostawy – jak długo będzie ona trwać oraz informacje o przyjętej formie transportu (morska, lotnicza, kolejowa).

Sposób udokumentowania transakcji
Przed podjęciem współpracy przedsiębiorca powinien również ustalić, w jaki sposób zostanie udokumentowana transakcja. Otrzymanie poprawnie wystawionej faktury będzie podstawą do ujęcia wydatku w kosztach. Warto wcześniej ustalić w jakim języku się ją wystawi, ponieważ np. tę w języku angielskim łatwo będzie przetłumaczyć, jednakże do przetłumaczenia faktury w języku chińskim prawdopodobnie konieczne będzie poniesienie wydatku na tłumacza.

Faktura powinna zawierać:

pełne dane obu stron transakcji,

numer dokumentu oraz datę jego wystawienia, datę sprzedaży (jeśli jest znana w momencie wysyłki),

informacje o towarze: nazwę, ilość, ceny jednostkowe, łączną wartość dostawy.

Przedsiębiorcy rozliczający się w oparciu o KPiR powinni również pamiętać, że samo potwierdzenie zapłaty nie stanowi podstawy do ujęcia wydatku w kosztach, w tym celu niezbędna jest prawidłowo wystawiona faktura.

Podatek VAT i cło – import towarów z Chin
Aby sprowadzić towary z Chin, nie wystarczy tylko znaleźć producenta lub pośrednika. Przy imporcie towarów spoza UE towary muszą przejść odprawę celną, gdzie ze względu na wartość wyliczany jest podatek VAT oraz cło. Wszystkie niezbędne do odprawy dokumenty muszą być dostarczone do odpowiedniej agencji celnej. Jeżeli czegoś zabraknie, towar może być odesłany z powrotem do Chin.

Podstawowe dokumenty wymaganie podczas odprawy to:

– faktura, która musi posiadać wszystkie wspomniane wcześniej  elementy

– list załadowczy

– świadectwo pochodzenia

– certyfikat CE (w przypadku produktów elektronicznych i elektrycznych)

– certyfikat pochodzenia (tylko dla niektórych towarów, np. tkanin)

Należy uważać, aby nie sprowadzać towarów z podrobionymi znakami towarowymi, bo nie mogą być one dopuszczane do sprzedaży ani na rynku polskim, ani europejskim.

Przy odprawie celnej wystawiane są dokumenty PZC lub SAD, które stanowić będą podstawę do księgowania. Wysokość należności celnych zależna jest od wartości towaru (na podstawie chińskiej faktury), kosztów transportu i ubezpieczenia oraz rodzaju towaru. Wykazane na dokumencie cło będzie można zaliczyć do kosztów firmowych, odliczeniu podlega również wykazany podatek VAT.

Import towarów z Chin a miejsce dokonania odprawy celnej
Import towarów w ilościach handlowych może być dokonywany jedynie przez firmy lub osoby prowadzące działalność gospodarczą. Należy pamiętać, że każdy importer dokonujący obrotu towarowego z zagranicą musi posiadać nadany przez urząd celny numer EORI. Można go uzyskać, składając wniosek o jego nadanie w najbliższym urzędzie celnym i trwa to nie dłużej niż jeden dzień.

Jeżeli zdecydujemy się na skorzystanie z usług Agencji Celnej, musimy udzielić jej upoważnienia do dokonywania niezbędnych czynności w naszym imieniu przed urzędem celnym. Upoważnienia udziela się na stosownym druku, jaki otrzymamy od Agencji. Od udzielenia poważnienia należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 PLN – może to zrobić Agencja Celna. Bardzo często spotyka się sytuację, w której towar wysyłany jest do Polski z portu przeładunkowego w Hamburgu. W takim wypadku ważne jest ustalenie, do jakiego kraju towar trafił w pierwszej kolejności.

Zatem w celu prawidłowego rozliczenia transakcji z chińskim kontrahentem istotne jest ustalenie kraju, w którym dokonana zostanie odprawa celna.

Import towarów z Chin może być dla polskiego przedsiębiorcy opłacalne, należy jednak pamiętać o sprawdzeniu rzetelności kontrahenta, jakości oferowanych towarów oraz o możliwej konieczności zapłaty cła przy odprawie celnej. Dodatkowo warto się upewnić, że transakcja zostanie udokumentowana fakturą.