Odprawy Celne

Oferujemy kompleksową obsługę celną z zakresu wszystkich procedur celnych, również w procedurze uproszczonej:

 • wywóz
 • dopuszczenie do obrotu
 • uszlachetnianie
 • skład celny
 • tranzyt
 • odprawa czasowa
 • przetwarzanie pod kontrolą celną
 • końcowe przeznaczenie

Dzięki stosowaniu procedur uproszczonych, czas odprawy celnej nie przekracza 30 minut. Procedura uproszczona w imporcie umożliwia skorzystanie z rozliczenia podatku Vat na podstawie art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług tzn. rozliczenie go w składanej co miesiąc w urzędzie skarbowym deklaracji VAT-7.

Wykorzystując szeroką wiedzę, profesjonalizm oraz doświadczenie, poparte wieloletnią praktyką w branży oferujemy:

 • odprawy celne dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych
 • odprawy celne dla osób fizycznych obejmujące przesiedlenie mienia
 • odprawy celne przesyłek kurierskich i pocztowych (paczka, pocztex)

Podstawowe dokumenty potrzebne do odprawy celnej .

Przedstawiamy Państwu listę najbardziej potrzebnych dokumentów do przeprowadzenia odprawy celnej .

1. Faktura handlowa (Commercial Invoice)

Jednym z najważniejszych dokumentów jest faktura handlowa (commercial invoice – nie „pro forma invoice”), która powinna zawierać:
 • datę i numer faktury
 • dane i adres sprzedającego oraz kupującego
 • ilość i nazwę towaru
 • cenę jednostkową w określonej walucie
 • ilość
 • wartość ogółem
 • informacje o pochodzeniu towaru
 • warunki dostawy wg najnowszej wersji Incoterms (obecnie Incoterms 2020)

Warto pamiętać, iż faktura powinna zostać przetłumaczona na język polski. Można samodzielnie dokonać takiego tłumaczenia. Pozostałe dokumenty potrzebne do odprawy celnej mogą być anglojęzyczne.

2. Certyfikat CE

Jeśli chodzi o produkty elektroniczne, to każdy tego typu produkt importowany na terytorium UE powinien posiadać certyfikat zgodności CE. Jest to pewnego rodzaju symbol deklaracji producenta lub upoważnionego do tego przedstawiciela, iż towar został wyprodukowany wraz z wymaganiami zawartymi w dyrektywach unijnych. Producent na własną odpowiedzialność umieszcza na produkcie deklarację CE, po przeprowadzeniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku procedury oceny zgodności oraz po uzyskaniu deklaracji zgodności WE. Importer powinien upewnić się czy importowany towar na pewno posiada deklarację zgodności CE, a także uważać na podobieństwo oznakowania z chińskim znakiem CE, oznaczającym China Export. W przypadku importu elektroniki warto zapoznać się z listą produktów, które oprócz CE wymagają również RoHS.

3. Świadectwo pochodzenia

Poza tym, przy niektórych produktach takich jak chociażby tekstylia, wymagane jest świadectwo pochodzenia (Certificate of Origin), które określa gdzie dany towar został wyprodukowany. Tego typu dokument jest zwykle wystawiany przez izbę handlową lub izbę przemysłowo-handlową danego kraju. Warto wiedzieć, że posiadanie świadectwa pochodzenia umożliwia skorzystanie z ulgowych taryf celnych.

4. Packing List (lista pakowa)

Kolejnym wymaganym dokumentem jest tzw. Packing List (lista pakowa). Jest to dokument potwierdzający jakie produkty zostały załadowane na środek transportu. Informacje jakie powinny się w nim znaleźć to m. in:

 • waga jednostkowa ładunku (netto i brutto)
 • waga łącznie (netto i brutto)
 • numer i data wystawienia
 • dane nadawcy i odbiorcy
 • odwołanie do numeru faktury
 • określenie przedmiotu transakcji
 • warunki dostawy
 • ilość towaru i opakowań (jednostkowo i łącznie)

4. Dodatkowo bezpiecznie

Dobrze jest mieć także fotografie danego towaru oraz pełną specyfikacje lub opis użytkowania . Bardzo często szczególnie przy maszynach dobrze mieć instrukcję obsługi. Agencji warto także przekazać DRAFT BL jest na nim dobrze opisany towar i znajduje się HS CODE.

Przy importowaniu towaru mogą być też wymagane inne pozwolenia w zależności od specyfiki importowanego towaru. Przykładowo z importem produktów chemicznych wiążą się pozwolenia na przewóz oraz odpowiednie licencje, import produktów spożywczych wymaga kontroli weterynaryjnych lub SANEPIDU, a przy imporcie baterii czy akumulatorów należy zarejestrować je w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Poza tym zdarza się również, iż Urząd Celny może wymagać kopii przelewu, aby ustalić faktyczną kwotę zapłaty za fakturę. Warto również pamiętać, że jeśli korzystamy z usług Agencji Celnej, to musimy udzielić jej odpowiedniego upoważnienia, aby w naszym imieniu dokonywała odpowiednich czynności przed Urzędem Celnym.

 

ATP GLOBAL