Skład celny

W zależności od potrzeb klienta, oferujemy objęcie towaru procedurą składu celnego oraz składowanie towaru w składzie celnym odpowiedniego typu.

  • fachową obsługę celną towarów w składzie celnym oraz kompleksowe działania magazynowe,
  • wdrażanie przesyłek w partiach dostosowanych do oczekiwań Klienta,
  • możliwość odroczenia należności celno-podatkowych na nieograniczony czas składowania towarów,
  • tranzyt przesyłek do państw UE bez konieczności wprowadzania towarów na polski teren celny,
  • scalenie towarów w celu ich wywozu z kraju,
  • czynności związane z metkowaniem, przepakowywaniem oraz uszlachetnianiem towarów.

 

ATP GLOBAL – Gwarantuje

  • zabezpieczenia na okres trwania tranzytu i w poczet należności celno-podatkowych,
  • załatwienie wszelkich niezbędnych formalności w imieniu Klienta,
  • fachowe doradztwo w zakresie procedur celnych i handlowych,
  • bezpieczny i solidny serwis.