Pomagamy Pawłowi i Piotrkowi

Pomagamy Pawłowi i Piotrkowi

Postanowiliśmy wesprzeć wraz z innymi pomoc dla Pawła i Piotrka w walce z codziennymi trudnościami.