SKŁAD CELNY

W zależności od potrzeb klienta, oferujemy objęcie towaru procedurą składu celnego oraz składowanie towaru w składzie celnym odpowiedniego typu. Składy celne znajdują się w pobliżu portów Gdańsk oraz Gdynia, a także w takich miastach jak Łódź oraz Częstochowa. To Klient decyduje o czasie, w którym towar zostanie wyprowadzony ze składu oraz odprawiony.

W naszej ofercie składu celnego zapewniamy Państwu:

  • fachową obsługę celną towarów w składzie celnym oraz kompleksowe działania magazynowe,
  • wdrażanie przesyłek w partiach dostosowanych do oczekiwań Klienta,
  • możliwość odroczenia należności celno-podatkowych na nieograniczony czas składowania towarów,
  • tranzyt przesyłek do państw UE bez konieczności wprowadzania towarów na polski teren celny,
  • scalenie towarów w celu ich wywozu z kraju,
  • czynności związane z metkowaniem, przepakowywaniem oraz uszlachetnianiem towarów.

Towary niewspólnotowe, objęte procedurą składu celnego w czasie składowania nie podlegają należnościom celnym przywozowym ani środkom polityki handlowej. Skład celny stanowi ogniwo pośrednie w reeksporcie towarów sprowadzanych z państw trzecich i przeznaczonych do powrotnego wywozu.

SKŁAD CELNY ATP GLOBAL

 Wysoki poziom obsługi

Wysoki poziom obsługi